Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zoznam základných číselníkov
Citácia
Zoznam základných číselníkov obsahuje názov základného číselníka, kód základného číselníka, názov gestora základného číselníka a dátum účinnosti určenia gestora základného číselníka.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 25, Článok I.
Predmet regulácie Základné číselníky (Paragraf 25, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Gestor základného číselníka
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5ca3573aba17ed646919e9f9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501.html#paragraf-25.odsek-3


Počet zobrazení: 398