Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: