Agentúra pre rozvoj vidieka

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: