Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: