Audiovizuálny fond

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: