BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: