Burza cenných papierov

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: