Centrum právnej pomoci

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: