Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: