Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: