Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: