Ďalšie príspevkové organizácie zriadené obcou/mestom

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: