Ďalšie príspevkové organizácie zriadené vyšším územným celkom

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: