Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: