Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: