Fakultná nemocnica

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: