Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: