Fond na podporu vzdelávania

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: