Fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona – slobodné povolanie

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: