Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: