Fyzická osoba – podnikateľ

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: