Fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: