Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: