Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: