Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: