Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: