Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: