Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: