Jednoduchá spoločnosť na akcie

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: