Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: