Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: