Komora (s výnimkou profesných komôr)

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: