Krajský pamiatkový úrad

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: