Literárne informačné centrum

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: