Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: