Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: