Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: