Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: