Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: