Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: