Múzeum Slovenského národného povstania

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: