Múzeum vo Svätom Antone

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: