Národné osvetové centrum

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: