Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: