Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: