Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: