Nemocnica pre obvinených a odsúdených

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: