Okresná prokuratúra

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: