Okresný úrad v sídle kraja

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: