Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: